Вісник бібліотеки

Книга – Джерело знань

“У книги люди, наче бджоли, занесли духовний чародійний мед”

(Д. Павличко)

Цікаві факти про книгу

Одна з найбільш незвичайних книг у світі – «Божественна комедія» Данте – була написана на аркуші паперу 80х60 см ченцем Габріелем Челані. Вона містить понад 14000 віршів. Якщо подивитися на лист з деякої відстані, то можна побачити барвисту карту Італії. На цю працю Челані витратив чотири роки.

Однією з найбільших старовинних книг є гігантський атлас вагою 120кг, який знаходиться в Державній бібліотеці в Німеччині. Виданий він у 1661 році і має розміри 170х110 см.

Найтовстішою друкованою книгою у світі є WIKIPEDIA. Вона являє собою збірник статей з мережі Інтернет, що її любитель книг Роб Метьюс вирішив надрукувати у вигляді одного тому. Таким чином, паперова версія цієї книжечки склала 5000 сторінок

Найбільша книга в світі є «Суперкнига» розміром 2.74х3ю07м, вагою 252.6кг, що нараховує 300 сторінок, яка була видана в Денвері, США, в 1976р.

Є дуже хороші друзі, які приходять до тебе, коли ти захочеш, ніколи з тобою не сваряться і завжди створюють тобі хороший настрій і дарують добрі поради, нічого не вимагаючи від тебе.

Поділяють твою самостійність і заспокоюють тебе, коли тобі зовсім погано, Треба тільки покликати їх. скільки вони тобі відкриють, скільки принесуть радості!

Екскурс в минуле

 • У стародавньому Єгипті за втрату сувою з бібліотеки фараони відправляли на шибеницю.
 • Пруський король Фрідріх Великий за крадіжку книжки давав понад 20 років в’язниці.
 • Любителів загинати кути в книгах, карали трішки м’якше. Так у 1752 році за цей гріх в Лондоні лише били канчуком і садовили у в’язницю на 7 років.
 • В Оксфордському університеті (теж в Англії) додому книжки видавали тільки монархам і знаті при ньому.
 • Коли король Карл І послав до бібліотеки свого слугу, той повернувся ні з чим. І король сам пішов за книжкою.
 • Якщо побачиш у школі чи десь “книгодера”, розкажи йому ці задокументовані історії.

Як читати книжку

 • Читання – одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.
 • Внутрішньо налаштуйся на читання. Не поспішай, не “ковтай” зміст книжки читай уважно, вдумливо намагайся запам’ятати прочитане.
 • Зміст треба осмислювати. Не можна допустити механічного фіксування текстую.
 • Учися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення.
 • Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.
 • Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися.
 • Роби помітки, виписки, за потреби склади план.
 • Найцікавіше запам’ятай. Порівняй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.
 • Прочитавши книжку, обмінюйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.
 • Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї; один розум добре, а колективний – краще.
 • Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.

Щоб підручник довше жив

 • Обгорни підручник, зроби закладку.
 • Перед тим, як взяти підручник, помий руки милом і водою.
 • Систематично слідкуй за станом підручника.
 • Якщо є незначні пошкодження, відремонтуй книгу в «Книжковій лікарні»
 • Робоче місце повинно бути акуратним і чистим
 • Не вкладай у підручник зайвих речей
 • Не малюй, не пиши на сторінках підручника, не роби в ньому ніяких поміток.
 • Перегортаючи сторінку, тримай її за верхній край.
 • В кінці навчального року здай підручник учителю відремонтованим.
 • Бережи підручник від сонця та вологи.

Вибір книг у бібліотеці

У бібліотеці на полицях книги розташовані у певному порядку.

 • Окремо розставлені книги для учнів молодшого шкільного віку (1-4 кл.), окремо для середнього (5-6; 7-8 кл.), окремо – для учнів старшого шкільного віку.
 • Книги на полицях розставлені за темами.
 • Назви тем написані на поличних роздільниках.
 • Розстановка книг за темами називається тематичною.
 • Для того, щоб знайти книгу, нам потрібно знати її тему, зміст.

Як дізнатись про зміст книги до того, як ми почнемо її читати?

За допомогою знань про елементи книги: титульного листа, ілюстрації.

Де ще можна дізнатисьпро цікаві книги?

У бібліотеці часто організовують книжкові виставки.

Виставки присвячують окремим темам або творчості письменника.

Чи можна дізнатись, які ще є книги в бібліотеці на ту чи іншу тему?

Можна. І допоможе в цьому систематичний каталог. На каталожній картці вказані найголовніші відомості про книгу: автор, назва книги, прізвище художника, який зробив ілюстрації, вказані вихідні дані та кількість сторінок в книзі.

Як же користуватись каталогом?

Ви знаходите роздільник, на якому вказана тема, яка вас цікавить. Потім за роздільником по карточках знаходите потрібну книгу, виписуєте, запам’ятовуєте автора і назву книги.

Бібліотекар допоможе вибрати книгу.

Допоможуть вам у виборі книг списки літератури, які друкуються вкнигах, журналах і газетах.

Як працювати з підручником

 • Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст.
 • Працюй завжди з ручкою або олівцем в руках.
 • Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки та записи.
 • Поділи подумки текст на частини і знайди основну думку.
 • Читаючи текст, пов’язуй його з часом, картою, графіками, схемами підручника. Пам’ятай, що без хронології та карти немає історії.
 • Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими.
 • Складний короткий усний (письмовий) план прочитаного.
 • Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.
 • Привчай себе до самоконтролю: обов’язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал, спочатку по частинах, а потім у цілому весь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам просторо.
 • Завжди виконуй домашні завдання.
 • Долай труднощі, а не тікай від них. Працюй над книжкою систематично і наполегливо.

Як працювати з підручником

Навіть найрозумніша людина в світі не може пам’ятати усі великі події сучасного та минулого, численні дати, цифри, факти.

Доповнюють пам’ять людини книги, які все знають: словники, довідники, енциклопедії.

Як саме ці книги побудовані? Як ними користуватись в роботі?

Найпростіші з них – словники. Зібрані у них слова, розташовано в алфавітному порядку. Майже всі ми ними користуємося, коли не знаємо, як писати те чи інше слово. Наприклад, коли вас цікавитеме значення слова, історія його походження, то користуйтеся тлумачним словником. Прикладом тлумачного словника є одинадцятитомний «Словник української мови» (або СУМ-11), що його було видано у 1970 — 1980 роках, став першим в історії тлумачним словником української мови. На ньому базуються чи не всі сучасні українські тлумачні словники, зокрема «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (ВТССУМ) та оновлений «Словник української мови у 20 томах», публікацію якого розпочала Академія наук України у 2010 році. Словник укладено великим колективом науковців за україномовною літературою від часів Котляревського до 1980 року. Після більшості тлумачень у словнику наведено справжні випадки вживання слова, що ілюструють його значення.

Під час читання газет і журналів, ви часто зустрічаєтесь зі словами, які прийшли з інших мов світу – тут вам допоможе “Словник іншомовних слів”.

Кожен учень повинен мати відповідні навички роботи зі словниками. Уважно переглядайте передмову до словників, знайомтесь з умовними позначками.

Нашим добрим помічником є енциклопедія. Саме слово прийшло з грецької мови і означає “коло знань”. У наш час енциклопедіями називають книги, у яких коротко викладено у певній системі наукові дані про техніку, культуру, природу, мистецтво та інше. Як правило, матеріал в енциклопедіях розміщено в алфавітному порядку.

Винятком є “Дитяча енциклопедія” (ДЕ). У ній матеріал розташовано за системою знань. У її створенні брали участь педагоги, письменники, художники. Кожен том присвячено окремій галузі знань. ДЕ витримала декілька видань. У кожному томі вміщуються таблиці й різні допоміжні покажчики: хронологічний, алфавітний, бібліографічний. Останній рекомендує найбільш цікаві книги з теми, якій присвячено даний том .

Правила користування бібліотекою

 1. Загальні положення
  • Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності з Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями у закон від 16 березня 2000 року та на основі “Типових правил користування бібліотеками в Україні”
 2. Права користувачів
  • користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування
  • формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, а також обслуговування поза бібліотекою
  • користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу у пошуках джерел інформації; безоплатно одержувати у користування (тимчасове) документи із фондів бібліотеки; брати участь у читацьких конференціях і інших заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацьких рад
  • користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5-ти документів, терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальній залі не обмежується
  • користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути подовженим, якщо на них відсутній попит інших користувачів
  • рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальній залі
 3. Обов’язки користувачів
  • для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, дають відомості для заповнення читацького формуляра і підписуються
  • користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач
  • за кожен документ, одержаний на руки, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря
  • користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визначеним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія по роботі з фондом
  • за втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки
  • користувач, який порушує правила користування бібліотекою позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством
  • користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються
 4. Обов’язки бібліотеки в обслуговування користувачів
  • дбати про культуру обслуговування користувачів
  • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів
  • враховувати читацькі запити при формуванні фондів, проведенні масових заходів
  • звітувати перед користувачами бібліотеки