Гуртки та студії

Гурток хорового співу гімназії «Фортуна»

«Музика, мелодія, краса музичних
звуків – важливий засіб морального та
розумового виховання людини, джерело
благородства серця і чистоти душі».
В. Сухомлинський

Спів є природним способом вираження естетичних почуттів, дійовим засобом активного залучення школярів до музики.

З усіх видів виконавського мистецтва він є найдоступнішим для дітей видом музичної діяльності. Тому здавна розглядався як один з основних засобів музичного виховання.

У процесі навчання співу розвивається не тільки голос, але й вирішуються завдання, пов’язані з формуванням особистості учня.

Мета занять студії хорового співу:

 • виявлення та розвиток музичних здібностей у дітей
 • виховання любові до музики та співу
 • формування співочої майстерності та культури співу
 • навчити учнів конкретним вокальним навичкам співу (вокальна позиція, дихання, засоби звуковедення, артикуляція), познайомити з основними принципами і методами вокально-хорової роботи
 • розвивати артистичні та сценічні здібності, естетичний смак учнів
 • розширювати світогляд
 • навчити дітей працювати з апаратурою (мікрофонами та фонограмами)

Учні, які відвідують вокально-хорову студію, беруть участь у масових заходах гімназії, різноманітних концертах, конкурсах.

Театральна студія гімназії «Фортуна»

Театр – це світ мистецтва, який духовно збагачує людину, допомагає глибше пізнати красу навколишнього світу. Привернути дітей до театрального мистецтва, виховати й зберегти природну сутність особистості дитини, її індивідуальність, вплинути на розвиток її духовно-естетичних якостей – завдання театральної студії.

Театр – це синтез багатьох мистецтв:

 • літературної діяльності (читання п’єси за ролями, постанова вистави)
 • образотворчої діяльності (добір одягу персонажів, малювання декорацій, виготовлення атрибутів)
 • музичної діяльності (виконання пісень. інсценування музичних творів тощо)

Тому на заняттях студії є можливість розкрити різні сторони творчих здібностей і нахилів вихованців, сприяти їх особистісному розвитку.

Зміст програми націлений на виявлення та реалізацію в учнів їх творчих та акторських здібностей, формування комунікативних навичок.

Заняття в студії допомагає навчитися бачити прекрасне в мистецтві, житті, відчувати радість від пізнання і спілкування з прекрасним.

Педагог прагне виховувати у дітей самостійність і впевненість у своїх силах.

В гімназії «Фортуна» працює гурток «Шахова логіка»

Розвиток логічного мислення – це важливий та необхідний процес мислення, при якому людина використовує логічні конструкції та готові поняття. Необхідно відмітити, що логічне мислення та уява лежить в основі практичних винаходів, які створило людство. Можна навіть сказати, що логічне мислення – це основа геніальності.

В гуртку «Шахова логіка» дітей навчають основам шахової гри.

Гра в шахи розвиває уяву, здатність швидко приймати рішення та будувати стратегію, дозволяє обробляти велику кількість інформації, плануючи свої дії наперед.

Хореографічна студія гімназії «Фортуна»

В естетичному вихованні учнів важлива роль відводиться мистецтву зокрема хореографічному.

Танцювальне мистецтво – масове мистецтво, воно доступне всім. Танець є одним з самих улюблених видів мистецтва, особливо для дітей. Він вчить їх красі та виразності рухів, розвиває особистість. Також танець сприяє фізичному розвитку та естетичному вихованню дітей. Навчаючись у хореографічній студії, учні знайомляться з мистецтвом хореографії, набувають певну танцювальну підготовку, розвивають пластичність, вміння красиво рухатись.

Під час занять стимулюється творчість, працьовитість, уважність, розширюється уява, зростає культура поведінки, художній смак. Заняття танцями зміцнюють організм, виправляють деякі фізичні вади:

 • сутулість
 • ходу з піднятими плечима
 • звичку ставити ноги носками в середину, тощо

Кожна хореографічна постанова потребує від учня емоційності, активності, мобілізації всіх його фізичних і духовних сил. Заняття хореографією:

 • активують мислення і фантазію
 • вчать бачити,розуміти і створювати прекрасне
 • виховують класичну культуру
 • культуру рухів
 • знайомлять дітей з найважливішими музично-хореографічними явищами мистецтва загалом

Гурток карате кіокушин гімназії «Фортуна»

Кіокушинкай – це стиль карате, створений у післявоєнні роки ХХ століття легендарним майстром Масутацу Оямою на противагу безлічі безконтактних шкіл і власне принципу «карате без контакту». Демонструючи потужність карате, кіокушин поступово завоював популярність у багатьох країнах світу, а з часом, став основою для ряду контактних стилів єдиноборств.

Кіокушинкай карате ставить до своїх шанувальників надзвичайно високі вимоги, оволодіння якими передбачає серйозну атлетичну підготовку, а також включає дихальні вправи, фізичну підготовку, самозахист тощо.

Кіокушинкай — це силове карате, тому помітна частина тренувального часу йде на розвиток усіх груп м’язів. Поряд із силою ми розвиваємо й гнучкість, і координацію рухів. Карате — прекрасна система фізичного розвитку.

Чи великою є травматичність на наших тренуваннях?

На щастя, ні. Це зумовлено й нашою організацією тренувань, в яких використовується багато захисних пристосувань, і забороною бити кулаками в обличчя на тренуваннях та змаганнях (хоча техніка таких ударів є і відпрацьовується).

Теоретичний матеріал програми тренувань тісно пов’язаний із практичним. Кожне заняття обов’язково передбачає:

 • виконання дихальних вправ
 • вправ на загальну фізичну підготовку
 • знайомство з принципами здорового способу життя тощо

Заняття мають викликати позитивні емоції, враховуючи психологічні особливості дітей молодшого та старшого шкільного віку. Тому, використовуються різноманітні форми та методи: групові вправи, спортивний інвентар, атрибути для проведення рухливих ігор, змагань та свят.

Карате — це цілісна система виховання особистості. Уроки проводить кандидат в майстри спорту, призер міжнародних змагань, багаторазовий чемпіон України, володар чорного поясу І дан Гелькін Артем Володимирович.